EUROINKUBÁTOR

Cvičné firmy v Euroinkubátore


Prezentácia projektu ZEM "Mládež spája Európu"


Výzva pre študentov SŠ a VŠ i absolventov škôl. Zapojte sa do tvorby orgánov Európskej a národnej "ZEM" - Združenie európskej mládeže. Pozývame do spolupráce pri tvorbe najväčšej učebnej pomôcky na svete a zápis do knihy rekordov.


V Euroinkubátore sme založili Z E M

  EUROINKUBÁTOR registrovaný na MV SR VVS/1-900/90-344 69 16.10.2009 ako OZ.                  Sídlo:  Borcová 45  038 44  Pošta Jazernica    IČO 42070503   DIČ  202297355

  ZEM - združenie Európskej mládeže registrované na MV SR  30.12. 2010 .                              Sídlo:  Borcová 50  038 44  Pošta Jazernica    IČO 422 15455

  Dňa 13.2.2016 sa konalo v Turčianskych Tepliciach VZ "ZEM". Do projektu sa zapojili študenti fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

Záujem o zapojenie sa do projektu a tvorby orgánov európskej a národnej organizácie môžete nahlásiť na email: zem.euroinkubator@gmail.com    


Základy finančnej gramotnosti. EKOPROGRAM pre cvičné firmy.Podpora zamestnanosti mládeže


Písali o nás

Záznam STV zo zahájenia činnosti EUROINKUBÁTOR  v  STV


 


Absolventi 
 
EUROINKUBÁTOR
info@euroinkubator.eu | 0944 120 664
Borcová 45, 03844 Jazernica-Borcová
IČO: 42070503